mapa strony   |
SmodCMS

Program studiów

...

Wymiar godzinowy i organizacja studiów

Ogólna liczba godzin dydaktycznych 240 w tym:
Liczba godzin zajęć teoretycznych (wykłady, seminaria) – 118
Liczba godzin zajęć praktycznych (ćwiczenia, laboratoria, projekty) – 122

Zajęcia odbywają się przez 2 semestry w systemie zaocznym w piątki i soboty.

Zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą czerwcu kolejnego roku.

W ramach studiów dla uczestników zorganizowana zostanie wizyta studyjna w przedsiębiortswie związanym z logistyką.

 

Program Studiów

 1. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem - 8h
 2. Podstawy logistyki - 8h
 3. Zarządzanie logistyczne - 20h
 4. Prawo w logistyce - 16h
 5. Stosunki międzynarodowe w logistyce - 8h
 6. Czynnik ludzki w logistyce - 16h
 7. Systemy zarządzania jakością w logistyce - 12h
 8. Zarządzanie projektami logistycznymi - 6h
 9. Zarządzanie transportem - 16h
 10. Zarządzanie zapasami - 16h
 11. Zarządzanie zaopatrzeniem - 12h
 12. Zarządzanie magazynem - 8h
 13. Zarządzanie logistyką produkcji - 16h
 14. Technologie informacyjno-komunikacyjne w logistyce - 12h
 15. E-commerce w logistyce - 8h
 16. Opakowania w logistyce - 12h
 17. Bezpieczeństwo w logistyce - 16h
 18. Zarządzanie łańcuchem dostaw - 12h
 19. Zarządzanie dystrybucją - 8h
 20. Metodyka opracowania prac końcowych
 21. Praca końcowa

Wersja do druku Generuj PDF