mapa strony   |
SmodCMS

Opłaty

...

Całkowity koszt studiów za dwa semestry wynosi – 4.000,00 PLN 

Opłata za świadectwo 30,00 PLN. Płatne po ukoczeniu studiów (złożeniu pracy).

...

Opłaty za studia uiszczane są w następujęcych terminach:

1) pełna opłata za studia – w terminie do dnia 15 października 2019 r.,  w wysokości 4.000 PLN* 

2) opłata wnoszona w równych ratach semestralnych, w wysokości 2.000 PLN*

za semestr I – w terminie do dnia 15 października 2019 r.

za semestr II – w terminie do dnia 15 lutego 2020 r.

3) opłata wnoszona w czterech równych ratach w wysokości 1.000 PLN*

I rata płatna do 15 października 2019 r.

II rata płatna do 15 grudnia 2019 r.

III rata płatna do 15 lutego 2020 r.

IV rata płatna do 15 kwietnia 2020 r.

 *Pierwszą ratę należy wpłacić nie wcześniej niż po spotkaniu informacyjnym.

...

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Politechnika Łódzka

Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215

NIP: 727-002-18-95

PKO S.A. II O/Łódź
38 1240 3028 1111 0010 3742 2119

tytułem przelewu: 
K-94/ZL/edycja 17/nazwisko i imię

Wersja do druku Generuj PDF