mapa strony   |
SmodCMS

Uczestnicy

 ...

Adresaci studiów

Absolwenci szkół wyższych chcący zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania logistyką, w szczególności kierownicy przedsiębiorstw oraz osoby bezpośrednio odpowiadające za realizacjęproblematyki logistycznej w przedsiębiorstwie.

 

Warunki przyjęcia

Rekrutacja na studia jest otwarta dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich, magistersko-inżynierskich).

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukńczenia studiów wyższych.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc jest ograniczona.

Wersja do druku Generuj PDF