mapa strony   |
SmodCMS

Ukończenie studiów

 ...

Warunkiem ukończenia studiów jest*:

1. Zaliczenie przedmiotów określonych w programie studiów.

2. Złożenie i pozytywna ocena z pracy końcowej. Pracę należy złożyć w formie papierowej (termobindowanie) oraz na płycie CD w jednym egzemplarzu. No końcu pracy musi być dołączone oświadczenie studenta o samodzielności wykonania pracy.

Pobierz wymagania edycyjne pisania pracy końcowej.

Strona tytułowa.

Szablon do pisania pracy.

3. Dokonanie opłaty za wydanie świadectwa.

Dane do przelewu

Politechnika Łódzka

Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

90-924 Łódź, Wólczańska 215

NIP: 727-002-18-95

PKO S.A. II O/Łódź
38 1240 3028 1111 0010 3742 2119

tytułem przelewu: 
K-94 ZL nazwisko i imię

Kwota: 30 PLN.

4. Dostarczenie: 

Karty Odejścia Studenta potwierdzona pieczęcią Biblioteki Głównej PŁ

Ankiety - edycja XV

Potwierdzenia przelewu za wydanie świadectwa

5. Uregulowanie wszystkich wpłat i braków w dokumentacji.

Wszystkie wymagane powyżej dokumenty oraz pracę należy złożyć do jednej z osób poniżej:

- do p. Alicji Musiał-Paczkowskiej - pokój 28 budynek B9 Wólczańska 215 

- do dr. inż. Macieja Bieleckiego - pokój 21 budynek B9 Wólczańska 215 

- do mgr inż. Anny Mączewskiej - pokój 18A budynek B9 Wólczańska 215 

...

UWAGA! Słuchacz zobowiązany jest złożyć pracę końcową, uzyskać zaliczenia wszystkich przedmiotów oraz rozliczyć się z Uczelnią do końca trwania umowy, a zatem do w przypadku XVI edycji (2018/2019) studiów do 30 września 2019 r.

Za zgodą kierownika studiów podyplomowych termin złożenia pracy może zostać wydłużony do dwóch miesięcy w przypadku kiedy termin złożenia pracy nie został dotrzymany przez słuchacza z przyczyn od niego niezależnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik studiów podyplomowych po zasięgnięciu opinii kierującego pracę.

...

Po spełnieniu powyższych wymogów w ciagu 30 dni od daty złożenia i zaakceptowania wymaganych dokumentów wydawane jest świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Politechniki Łódzkiej.

Po odbiór świadectwa Absolwent zgłasza się z dowodem osobistym do Sekcji Dyplomów (ul. Radwańska 29, 0-42 631-20-91). Uprzednio należy skontaktować się z sekcją i uzyskać informację, czy dyplom jest już wydany.

Godziny otwarcia sekcji dyplomów:

pon. 10.15 - 15.00,

wtorki: 10.00 - 17.00,

śr., czw.,pt.: 8.00 - 15.00,

sob. 9.00 - 13.00.

Informacje o godzinach pracy sekcji dyplomów dostępne są na stronie http://www.p.lodz.pl/studenci,menu352,sekcja_dyplomow_index.htm

*zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych

Wersja do druku Generuj PDF