mapa strony   |
SmodCMS

SI w logistyce

...

Jan Krlikowski jan.krolikowski@p.lodz.pl

Spotkanie 1

wprodzadanie: zrob 

wpisz si na list obecnoci 

1. zarzdzanie czasem wiczenie http://tiny.pl/gf3tf

rozszerzenie: http://wzip.pl/middelen/unit1a_literals_operators.xlsm

2. praca z tabel

http://wzip.pl/middelen/unit5_Tables_PLEN.xlsm 

<- osoby nieobecne na zajciach przedstawiaj ten plik wypeniony i staj w gotowoci do dyskusji o tym pliku

Spotkanie II

schemat przenoszenia danych midzy kartotek a transakcjami (pattern7)

http://wzip.pl/middelen/unit3_pattern7_kartoteka_transakcje.xlsx

4. Tabele przestawne

http://wzip.pl/middelen/unit6_Pivot_PLEN.xlsm

<- osoby nieobecne na zajciach przedstawiaj ten plik wypeniony i staj w gotowoci do dyskusji o tym pliku2. 
XML - aukcja odwrcona
http://wzip.pl/middelen/oferta.xml

Spotkanie III

wpis na wpisz si na list obecnoci
  
6.bazy danych http://wzip.pl/resources/Northwind2007PL.accdb

http://wzip.pl/zasoby/KWERENDY-teoria.doc

czternascie kwerend

 • 1 wywietl informacj kompletn o pracowniku buchanan 
 • 2 wywietl informacje kompletn o pracowniku o imieniu nancy 
 • 3 wywietl wszystko o pracownikach urodzonych przed 1975-1-1 
 • 4 wywietl wszystko o pracownikach urodzonych w latach osiemdziesitych
 • 5 podaj imi i nazwisko stanowisko osb o imionach: laura robert janet 
 • 6 wywietl imi nazwisko i adres osoby o identyfikatorze rwnym 2 
 • adres utwrz z czterech pl w jednym polu; 4 pola to adres, miasto, kod pocztowy, kraj 
 • 07_ALFABETYCZNA LISTA PRODUKTW POGRUPOWANA W KATEGORIE W KOLEJNOCI WEDUG ID KATEGORII
 • 08_alfabetyczna lista produktw kategorii sodycze (jedna kolumna bez numeracji) podpowied: takich produktw jest 13
 • 09  ktre zamwienie miao najdroszy fracht wywietl najwiksz kwot na grze  podpowied: kwota to 1 007,64 z
 • 10  lista kategorii produktw dostarczanych przez "Pavlova, Ltd." wywietl wartoci unikatowe podpowied: jest pi kategorii: Miso/Drb, Napoje, Przyprawy, Ryby, Sodycze
 • 11  id zamowien dla klienta "Around the Horn" pochodzcych od dostawcy "Exotic Liquids" podpowied:  jedno take zamwienie 10741
 • 12 czy pracownik "Suyama" obsugiwa klienta "Around the Horn"? podaj id zamwie Hint: dwa takie zamwienia 10355, 10643
 • 13 czy klient "Around the Horn" zamawia nabia? podaj id zamwie zawierajcych kategori nabia ....  trzy takie zamwienia 10768, 10953, 11016
 • 14  czy Niemcy (kraj klienta Niemcy) kupuj towar pochodzenia duskiego (kraj dostawcy Dania)   10549  10670  10692
8. VBA - wprowadzenie http://wzip.pl/middelen/unitvba_tutorial.xlsm


Zaliczenie


pozostae osoby uzyskay zaliczenie.

Zagadnienia dodatkowe nie poruszane w trakcie spotka:

http://odoo.com

extra 

http://oizet.pl/resources/Northwind_klienci_dostawcy.dqy

http://wzip.pl/zasoby/Funkcje_MS_ACCESS.doc

http://wzip.pl/zasoby/kwerendy-ZADANIE.doc

inny pakiet

Q01_alfabetyczna lista produktw
Q02_alfabetyczna lista produktw aktywnych (czyli wycofany = nie) nie pokazuj pola wycofany
Q03_lista produktw na liter c zastosuj klauzul: Like "c*"
Q04_lista produktw z liter d na kocu nazwy podpowied: (6 takich produktw)
Q05_lista produktw z liter Q w nazwie podpowied: (3 takie produkty)
Q06_lista produktw z literami x lub y lub z w nazwie  (17 produktw)
Q07_lista produktw aktywnych na liter c zastosuj klauzul: Like "c*" i drugi warunek
Q08_lista pracownikw (zwrot grzecznociowy, imi, nazwisko) alfabetyczna wedug nazwiska
Q09_lista klientw z Londynu (nazwa firmy) podpowied: 6 takich klientw
Q10_lista dostawcw ze Skandynawii (nazwa firmy)  podpowied: Dania Or Norwegia Or Szwecja
Q11_lista pracownikw urodzonych 1984-01-26
Q12_lista pracownikw urodzonych w 1978 ( >=1978-01-01 and <=1978-12-31)
Q13_lista pracownikw urodzonych latach 70
Q14_lista zamwie z tabeli zamwienia (tylko numery zamwie) klienta o identyfikatorze AROUT

dodatkowe:

Q15_lista zamwie AROUT: z tabeli "zamwienia" lista zamwie klienta o identyfikatorze AROUT docz trzy daty oraz z tabeli "Klienci" pen nazw i  peny adres pocztowy klienta ( Klienci.Adres, Klienci.Miasto, Klienci.Region, Klienci.KodPocztowy, Klienci.Kraj)

Q16_lista zamwie AROUT 2013: (tylko numery zamwie) klienta o identyfikatorze AROUT z roku 2013 decyduje data zamwienia.

3. suma bieca (suma narastajco) 

http://wzip.pl/middelen/unit3_pattern2_running_sum.xlsm

http://wzip.pl/middelen/unit3_pattern3_convertion_table.xlsm