mapa strony   |
SmodCMS

Kadra

Specjaliści spoza uczelni

 

mgr Monika Burzyńska

ekspert ds. bezpieczeństwa logistycznego DB Schenker,

audytor wewnętrzny standardu TAPA 2009,

audytor wewnętrzny normy ISO 28000


mgr inż. Adrian Stasiak

doradca d/s bezpieczeństwa przy przewozie towarów niebezpiecznych (ADR), 

były inspektor transportu drogowego pełniący obowiązki z-cy kierownika oddziału terenowego WITD w Łodzi w Piotrkowie Trybunalskim,

specjalista w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców oraz przepisów obowiązujących w transporcie drogowym rzeczy i osób,

właściciel firmy doradczej


mgr Joanna Wasiela-Jaroszewicz

wykładowca na Politechnice Łódzkiej (IFE)

konsultant i trener komunikacji interpersonalnej oraz zarządzania zasobami ludzkimi


mgr inż. Michał Ziółkowski

wykładowca na Politechnice Łódzkiej (IFE),

certyfikowany specjalista od spraw logistyki i transportu


dr inż. Milena Antosik

wykładowca na Politechnice Łódzkiej (IFE),

specjalista z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw


mgr Kamilla Morawska

specjalista w zakresie procedur celnych i prawa celnego z wieloletnią praktyką zawodową w przedsiębiorstwach logistycznych 


dr Jakub Janeta

wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego / Zakład Prawa Spółek Handlowych

Radca prawny


dr hab. inż. Marek Matejun

wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, profesor nadzwyczajny w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej 

...

Pracownicy Politechniki Łódzkiej

 

Pracownicy Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki

 

prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski – jerzy.lewandowski@p.lodz.pl

dr hab. Andrzej Szymonik prof. PŁ – andrzej.szymonik@p.lodz.pl

doc. dr inż. Marek Sekieta – marek.sekieta@p.lodz.pl

doc. dr inż. Mieczysław Rajkiewicz – mieczyslaw.rajkiewicz@p.lodz.pl

doc. dr inż. Henryk Ziółkowski – henryk.ziolkowski@p.lodz.pl

dr inż. Maciej Bielecki – maciej.bielecki@p.lodz.pl

dr inż. Anna Walaszczyk anna.walaszczyk@p.lodz.pl

dr inż. Katarzyna Boczkowska – katarzyna.boczkowska@p.lodz.pl

dr inż. Irena Jałmużna – irena.jalmuzna@p.lodz.pl

dr inż. Jan Królikowski – jan.krolikowski@p.lodz.pl

dr inż. Konrad Niziołek – konrad.niziolek@p.lodz.pl

dr inż. Aleksandra Polak – Sopińska – aleksandra.polak-sopinska@p.lodz.pl

mgr inż. Krzysztof Kozieł – krzysztof.koziel@p.lodz.pl

mgr inż. Magdalena Wróbel-Lachowska – magdalena.wrobel-lachowska@p.lodz.pl

 

Pracownicy innych jednostek

 

dr hab. Magdalena Grębosz, prof. PŁ – magdalena.grebosz@p.lodz.pl

dr inż. Iwona Staniec – iwona.staniec@p.lodz.pl

dr inż. Grzegorz Szymański – grzegorz.szymanski@p.lodz.pl

dr inż. Aleksandra Makowska – aleksandra.makowska@p.lodz.pl

dr inż. Barbara Galińska - barbara.galinska@p.lodz.pl

dr Agata Drabek – agata.drabek@p.lodz.pl

dr Anna Stankiewicz-Mróz - anna.stankiewicz-mroz@p.lodz.pl

Wersja do druku Generuj PDF